عکس

  

 

/ 2 نظر / 171 بازدید
مهدیا

جیگرشوووووووووووووووووووووون خدا حفظشون کنه. شیر خودتو میدی؟

پرتو روشن ترین نور

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووی خداجون الهی چه دختر جیگر خوردنی شده ...مثل فرشته هاست .. قربون اون لبخند محوت بشم که توی همه عکسات روی لبته ... کلی ذوق کردم ... هزار ماشاا..برای محمدم که انگار با اومدن کوثر جان مردی شده برای خودش... راستی فکر کنم خیلی بهم شباهت داشته باشند این دوتا دسته گل..