خداحافظ ماه رحمت خدا

خداحافظ سفره هاى افطارو سحر

خداحافظ شبهاى دعا و مناجات

خداحافظ شبهاى قدر

خداحافظ دعاى جوشن کبیر

خداحافظ دهه اخر رمضان

و

خداحافظ ماه رمضان , ماه تلاوت قران و صوت زیباى دعاى سحر

کاش بیشتر قدر تو را میدانستیم تا اینگونه ساعات اخر را به حسرت فراغت سپرى نکنیم.

چه زود از میان ما رفتى.

کاش میدانستیم سال اینده هم ترا خواهیم دید یا نه ,شاید که بتوانیم از سختى رفتنت بکاهیم و به وعده اینده دلخوش باشیم.

تو اى رمضان برایمان دعا کن , دعا کن اندک توشه اى را که روزیمان شد تا ان زمان که مهلت زیستن داریم نزد خود نگه داریم مبادا که این ناچیز را هم از کف بدهیم .

امین یا رب العالمین

/ 1 نظر / 35 بازدید