خودم بلدم

این روزا جمله : خودم بلدم  رو زیاد از محمد طاها میشنویم.روزى چند بار کمد لباسهاش رو خالى میکنه و ازم میخواد که بیام کنارش بشینم و اون لباسهارو تا کنه و بذاره سر جاشون.باهر لباسى که تا میکنه (بیشتر شبیه مچاله کردنهخنده) میگه:

خودم بلدمماچ

دیروز داشت ماست میخورد با قاشقش روى ماست یه خط میکشه و میگه:

بارونتعجب

چند تا از اشکال هندسى رو خیلى بامزه میگه:

ذوزنننننننننننننننه: ذوزنقه

شیش ضیییییییییییییی: شش ضلعى

لولى: لوزى

بى: بیضى

منصه: مستطیل

در استانه جام جهانى فوتبال :

         

      

   

/ 3 نظر / 47 بازدید
پرتو،روشن ترین نور

وای چقدر کارای این بچه های همسن شبیه همه... ما که دیگه روزگار نداریم از دست این لباس تا کردن.. چه چیزای سختی بهش یاد دادی مامان نرجس!!ذوزنقه ..و شیش ضلعی ..الهی قربون هوشش برم و اون تیپ فوتبالی ش...

مامان زهرا

نازی محمدطاهای گل....اون تریپ ظرف شستنت ما رو کشته...الهی قربونت که از همین الان به فکر مامانتی و بهش کمک می کنی...(زهرا هم به شدت عاشق جارو برقی زدن و سفره جمع کردنه)