روز و شب دختر!

برایش توضیح دادم که امروز روز دختره.تولد حضرت معصومه (س)هست.خواهر امام رضا(ع).

گفت:همین حرم امام رضا؟

گفتم: اره.

گفت:پس چون روز دختره برام جشن تولد بگیرین کادو  بخرین!!

از روز قبلش در نظر داشتم 4 نفری یک مراسمی بگیریم برای دخترک ولی  نشد.

طبق انتظارم بلافاصله پسرک گفت:پس روز پسر کی هست؟

از قبل روی جواب فکر کرده بودم گفتم:چند ماه دیگه که روز تولد حضرت علی(ع) هست روز پسره.

فرداشب موقع غذا خوردن:

دخترک :الان شب دختره!

من:چی؟

دخترک:خوب الان دیگه شب شده نیشخند.هوا تاریکه.شب دختره دیگه!

من و بابایی:نیشخندقلب

                                          روز و شبت! مبارک دخترم

/ 2 نظر / 61 بازدید
زینب سادات

اون قسمت من و بابایی رو دارم اساسی[قلب]

روشن ترین نور

چه دختری شدی شما خاااااااااانوم...[قلب][قلب]